Zespół Table&Graph

Zespół


Paweł KrochmalPaweł Krochmal

Doświadczony praktyk z zakresu analizy zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.  Ekspert z zakresu optymalizacji procesowych, produkcji i usług. Jest absolwentem studiów magisterskich Uczelni Łazarskiego o specjalności „Finanse i Bankowość”. W trakcie odbywania studiów beneficjent stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Posiada doświadczenie w polskich i międzynarodowych firmach (między innymi PKP S.A., Bank Pekao S.A.). Współpracował przy wykonywaniu raportów ewaluacyjnych
dotyczących wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Realizował projekty mające na celu zidentyfikowanie, analizę i wypracowanie najlepszego rozwiązania dla działalności przedsiębiorstwa. W swojej pracy wykorzystuje metody matematyczne dla zrozumienia i prognozowania wybranych zjawisk. W trakcie realizacji projektu łączy metody matematyczne z doświadczeniem i danymi jakościowymi. Uważa, że tylko gruntowne poznanie organizacji pozwala osiągnąć sukces. W życiu stara się kierować cytatem Warrena Buffetta „Ryzyko bierze się z nieświadomości swoich poczynań”. Prywatnie kibic piłki nożnej i zwolennik aktywnego spędzania czasu. Interesuje się gospodarką światową i czynnikami wpływającymi na jej rozwój.Łukasz MaliszewskiŁukasz Maliszewski

Doświadczony praktyk z zakresu analizy zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Jest ekspertem z zakresu Lean Management i tworzenia modeli biznesowych. Jest absolwentem studiów magisterskich Uczelni Łazarskiego o specjalności „Finanse i Bankowość”. W trakcie odbywania studiów beneficjent stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Swoją karierę zawodową rozpoczął w trakcie odbywania studiów licencjackich. W trakcie swojej kariery łączył dzienne studiowanie z pracą zawodową. Posiada doświadczenie zdobyte między innymi w PKP S.A. i Instytucie Badań Strukturalnych. Realizował projekty mające na celu zidentyfikowanie, analizę i wypracowanie najlepszego rozwiązania dla działalności przedsiębiorstwa. Współpracował przy wykonywaniu raportów ewaluacyjnych dotyczących wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej. Przed realizacją projektu analizuje firmę pod kątem poznania jej zagrożeń i szans. W trakcie realizacji projektu czerpie wiedzę z doświadczeń zachodnich firm za pomocą „studium przypadku”(case study) w celu minimalizacji zagrożeń. W pracy ceni rzetelność i zaangażowanie współpracowników. Jego mottem jest „Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać.”- Napoleon Bonaparte. Jest zwolennikiem planowania w długim horyzoncie czasowym (zarządzanie strategiczne) poprzez planowanie krótkookresowe (na szczeblu operacyjnym). Czas wolny poświęca pogłębianiu wiedzy i aktywnemu spędzaniu czasu. Kibic piłki nożnej i siatkówki.


Michał DobroczyńskiMichał Dobroczyński
Partner Table&Graph. Doświadczony praktyk w dziedzinie handlu międzynarodowego i obsługi klienta. Jest specjalistą z zakresu budowania międzynarodowych relacji biznesowych i obsługi klienta. Głównym mottem w pracy jest: „Dzień dzisiejszy jest rezultatem wczorajszego” – Heine Heinrich.
Jest absolwentem studiów magisterskich Uczelni Łazarskiego o specjalności „Biznes na Rynkach Wschodnich”. W trakcie odbywania studiów beneficjent stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim. Pracę zawodową rozpoczął już w trakcie pierwszego roku studiów, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery. Posiada doświadczenie w Polskich i międzynarodowych firmach (między innymi PKP S.A., ABC Data). W trakcie turnieju UEFA Euro 2012 świadczył pomoc zagranicznym kibicom, jako wolontariusz UEFA Euro 2012. Podchodzi do projektu w sposób indywidualny, nie schematyczny. Takie podejście pozwala osiągnąć nowe innowacyjne rozwiązania spersonalizowane do modelu i ograniczeń przedsiębiorstwa. Dużą rolę przywiązuje do badań jakościowych wspieranych badaniami ilościowymi, gdyż pozwala to poznać opinię odbiorców produktu.  Prywatnie wielbiciel piłki nożnej i aktywnego spędzania wolnego czasu. Uważa, że w biznesie tak jak w piłce nożnej nieważne są wyniki jednostki, lecz drużyny. Siła drużyny zależy od wzajemnego zaufania, szacunku i zaangażowania.


Dr Martin Dahl
Z wykształcenia politolog, ekonomista i psycholog. W Table&Graph odpowiedzialny jest za szkolenia i coaching. Certyfikowany coach i trener biznesu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Wykładowca na licznych uczelniach w kraju i zagranicą. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie prowadzi interdyscyplinarne badania nad ordoliberalizmem i Społeczną Gospodarką Rynkową (dorobek naukowy). Współpracuje również z Instytutem Rozwoju Personelu w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP, oraz Münster School of Business – FH Münster w Niemczech. Od lat zdobywa najwyższe oceny za prowadzone przez siebie zajęcia, zarówno u przełożonych i swoich studentów, jak i pośród klientów realizowanych przez siebie szkoleń. Pracował i realizował projekty międzynarodowe w Niemczech oraz Holandii. Jako trener prowadzi szkolenia dla biznesu, ośrodków naukowych i jednostek administracji publicznej (wykaz szkoleń). Przez kilka lat zajmował się rodzinami marginalizowanymi społecznie, w tym blisko 2 lata jako asystent rodzinny, prowadząc pracę socjalną i terapię rodzin. Specjalizuje się w szkoleniach w obszarze umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, zarządzania własną karierą, umiejętności międzykulturowych.


Dr Krzysztof Beck
Partner Table&Graph. Doświadczony praktyk z zakresu badań makroekonomicznych z wykorzystaniem nauk matematycznych. Jest absolwenetem studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracownik katedry Ekonomii Uczelni Łazarskiego oraz kierownik Zakładu Ekonomii Stosowanej. Współautor książki „Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny“. Autor publikacji prasowych o tematyce gospodarczej między innymi dla czasopisma naukowego Ekonomista. Zainteresowania badawcze: ekonomia matematyczna, makroekonomia, ekonomia międzynarodowa, integracja gospodarcza, ekonomia dynamiczna, makroekonometria, ekonometria odporna, ekonometria dynamiczna, ekonometria bayesowska.

Krzysztof Beck na ResearchGate

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się