Nota prawna

 § 1

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować w celach prywatnych i komercyjnych.

§ 2

Użycie materiałów zamieszczonych na niniejszej Witrynie może naruszać prawa innych podmiotów, nienależących do Table&Graph Sp. z o.o..

§ 3

W przypadku wykorzystania materiałów zamieszczonych na niniejszej witrynie wymagane jest podanie ich źródła: tableandgraph.pl.

§ 4

Za wyjątkiem wymienionym w p. 1 nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich do części składowych niniejszej Witryny niebędących informacjami. 

§ 5

Zabrania się pobierania, drukowania, wyświetlania oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie części składowych Witryny niebędących informacjami, a w szczególności zdjęć i znaków graficznych z wyłączeniem tych zamieszczonych w raportach i statystkach zamieszczane na witrynie www.tableandgraph.pl.

§ 6

Niedozwolone jest włączanie bez zgody Table&Graph Sp. z o.o. Witryny, lub jej części, do innych witryn lub części witryn należących do podmiotów trzecich. W celu powiązania witryny www.tableandgraph.pl z inną witryną wymagana jest pisemna zgoda Table&Graph Sp. z o.o..

§ 7

Table&Graph Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej Witryny oraz jej zawartości. Table&Graph Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

§ 8

Wszystkie materiały przesyłane pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, pytania, komentarze i tym podobne, będą traktowane, jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 9

Table&Graph Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych w niniejszej Witrynie, również powyższą notę prawną. Zmiany zaistniałe są wiążące z chwilą ich wprowadzania na witrynie.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się